شرکت ساختمانی پردیس شمال

09113929840

شماره تماس:

ساخت ویلا در متل قو (سلمانشهر)

عکس های زیر مربوط به ویلای شخصی واقع در متل قو سابق، سلمانشهر فعلی می باشد.

ساخت ویلا در متل قو ساخت ویلا در متل قو ساخت ویلا در متل قو

ویلا مذکور در دوطبقه ساخته شد که طبقه اول شامل یک سوئیت نگهبانی که درب ورود و خروج مجزا از ساختمان اصلی دارد و ساختمان اصلی در طبقه اول شامل هال و پذیرائی ، آشپزخانه و سرویس بهداشتی بوده و در طبقه دوم سه اتاق خواب مستر و یک نشیمن خصوصی(هال خواب)، سرویس بهداشتی و یک تراس بزرگ دارد.

ساخت ویلا در متل قو ساخت ویلا در متل قو