شرکت ساختمانی پردیس شمال

09113929840

شماره تماس:

تماس با ما ویلاپردیس

آدرس : رامسر، کتالم، روبروی شهرداری، دفتر ساختمانی پردیس(مهندس مبشری)

شماره های تماس:
011-55240090
09113929840
09118910162
09360855059

ایمیل: pardisramsar@gmail.com